ZRUŠENO

Se slzou v oku vám musíme oznámit, že jsme nuceni Urban Rock zrušit. Někdy zkrátka dobré úmysly nestačí a překážek je tolik, že již není možné pokračovat. A přesně do tohoto bodu jsme se dostali i my. Důvodem je nenaplnění některých dohod a odpadnutí výrazného partnera, jehož finanční plnění mělo pro konání akce zásadní význam. Ačkoli jsme hledali všemožná řešení, žádné z nich se neukázalo jako realizovatelné. Celá situace je velmi nešťastná, jelikož naší hlavní snahou bylo přivést do Brna něco speciálního s mezinárodním přesahem. Výjimečný projekt, který zde nemá obdoby. Nicméně v tuto chvíli jsou všechny varianty, jak Urban Rock uspořádat, vyčerpané. Věřte, že jsme dělali vše, co bylo v našich silách, aby tato nešťastná situace nenastala. Děkujeme za vaši podporu a doufáme, že se v budoucnu setkáme na jiných akcích.

Peníze za již zakoupené vstupenky vám budou vráceny stejným způsobem, jakým jste je zakoupili.

Rádi bychom poděkovali všem za podporu a spolupráci.

Tým Urban Rock
Dear friends,

Неплохо заработать на гэмблинге позволяетвулкан 24 сайт, собравший слоты с самыми высокими коэффициентами выплат

we are very sorry to announce that the Urban Rock festival is being cancelled. Good intentions are not always enough, the obstacles we must face at this moment are beyond our ability to overcome them. One of the reasons for the cancellation is the suspension of cooperation with our main business associate resulting in radical cut in financial resources which were crucial to the festival. We have tried to find any other solution, however, none of them turned out to be possible. The entire situation is very sorrowful, our main goal was to introduce Brno to the international festival scene and create something truly unique and special. At this moment, all the possibilities to resurrect Urban Rock festival have been exhausted. Please believe that we have done our maximum to prevent this from happening. Thank you for your support and hopefully see you at another occasion.

Money for the tickets will be returned in the same the ticket was purchased. If you purchased the ticket online, the ticket agency will be in touch with you within couple of days.

Thank you all for your support and cooperation.

Urban Rock Team

Personal

Zpracování osobních údajů

Vyplněním formuláře AKREDITACE na webové stránce http://urbanrock.cz/press vyjadřujete souhlas s tím, aby společnost UR production s.r.o., se sídlem Husova 599, 664 42 Modřice, IČ: 063 87 977, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 101820. (dále jen „UR production“), v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, zpracovávala Vaše osobní údaje, a to:

-      jméno, příjmení,
-      společnost, pro níž vykonáváte Vaši činnost,
-      e-mail
-      telefonní číslo

(dále jen „osobní údaje“).

Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete za účelem kontaktování ze strany společnosti UR production ve věci zprostředkování akreditace pro novináře a fotografy na městský festival v Brně Urban Rock 2018. Osobní údaje budou společností UR production zpracovávány po dobu nezbytně dlouhou a přiměřenou těmto účelům, nejdéle však do 31. 12. 2018.

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, ve kterém subjekt údajů osobní údaje společnosti UR production poskytl a jsou zpracovány vždy v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění daného účelu. Osobní údaje společnost UR production s nikým nesdílí a neposkytuje je žádným třetím osobám. Příjemci osobních údajů jsou pouze zpracovatelé společnosti UR production, kteří pro společnost UR production osobní údaje zpracovávají pro účely uvedené výše.

Udělením souhlasu potvrzujete, že Vámi poskytnuté údaje jsou pravdivé a přesné.

Udělením souhlasu dále prohlašujete, že si jste vědomi svých oprávnění, zejména:

-      právo požadovat od společnosti UR production přístup ke svým osobním údajům,
-      právo požadovat od společnosti UR productioninformaci o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme,
-      právo požadovat opravu svých osobních údajů, v případě jejich nepřesnosti či nesprávnosti,
-      právo požadovat výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,
-      právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
-      právo na přenositelnost svých osobních údajů,
-      právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, čímž však nebude dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,
-      právo požadovat od společnosti UR production vysvětlení, nebo požadovat, aby společnost UR production odstranila závadný stav – pokud zjistíte či se domníváte, že byla porušena některá z povinností, které stanoví zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů při zpracování osobních údajů,
-      právo podat stížnost proti procesu zpracování osobních údajů společností UR production k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Odvolání souhlasu je možné provést zasláním žádosti o výmaz z databáze novinářů a fotografů, a to na e-mail: mara@urbanrock.cz. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení žádosti.

Společnost UR production je oprávněna svoji politiku ochrany osobních údajů pozměnit tak, aby odrážela její aktuální přístup k ochraně osobních údajů. V případě takové změny o ní budete vyrozuměni.


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Rozumím

Transfer
 
  Přihlášení